7. Overfallshjul på Ognøy

Dette er det einaste overfallshjulet kjent i Bokn og var i drift heilt fram til det blei lagt inn elektrisk straum i 1955. Ovani hjulet var det stem for vatn til hjulet som mellom anna dreiv eit treskeverk på låven. 

 

Kart