Legekontoret er feriestengt 30.06 -  04.08 og Frakkagjerd legesenter er vikar. Arne Brandt-Rantzau skal vera vikar for Jan Schille ved Bokn legekontor til hausten.

For å førebygge smitte av Covid 19/koronavirus i Bokn kommune, skal det f.o.m. 10. mars gjerast ei vurdering av smittefaren ved å gjennomføre arrangementet. 

I samarbeid med kommunane Karmøy, Haugesund, Tysvær og Sveio innfører Bokn restriksjonar på arrangement. På generelt grunnlag tilrår Bokn kommune at større arrangement eller samankomstar ikkje blir avvikla under noverande situasjon.

Søknadsskjema nedst i artikkelen.

Av kommuneoverlege Jan Schille

Vi tilrår alle å bruke helsenorge.no