Vakttelefon

Bokn kommune sitt vakttelefon-nummer er 52 75 25 17 og er betent i tidsrommet kl. 15:00 - 07:30 på kvardagar samt helg. Vakthavande vil til ei kvar tid ha mandat til å vurdera om førespurnaden krev/kvalifiserer til utrykking.

For akutte, alvorlege hendingar knytt til ulukker, brann og liknande skal ordinære nødnummer brukast:

BRANN 110
POLITI 112
AMBULANSE 113

Andre: