17. Kårstova på Laupland

Kårstova blei truleg reist som bustadhus av Ingebret Ingebretsson Laupland i 1740. Det avløyste truleg røykstova og fungerte sidan som bustad for fire generasjonar på garden til nytt våningshus blei reist i 1848. I bakgrunnen til høgre røykstova.

 

Kart