Kontakt oss

Psykisk helse og rustenesta er eit lavterskeltilbod. Du kan sjølv ta kontakt for å få ein kartleggingssamtale. Fastlege eller annan behandlar, heimetenesta, familie eller vener kan kontakte oss for avtale på dine eller eigne vegne med ditt samtykke. Dersom me ikkje svarar på telefon, kan du kontakte servicetorget i kommunen på telefon 52 75 25 00.

For augeblikkeleg hjelp, kontakt legevakt på telefon 116 117 eller naudtelefon 113.

Kontaktperson barn og unge:
Henriette Lindanger
Tlf. 52 75 25 43 - 93 85 14 09
E-post: henriette.lindanger@bokn.kommune.no

Kontaktperson vaksne:
Miriam Berland
Tlf. 40 41 05 70
E-post: miriam.berland@bokn.kommune.no

Servicetorget i Bokn kommune
Tlf. 52 75 25 00
E-post: post@bokn.kommune.no
Besøksadresse:
Boknatunvegen 39, 5561 Bokn
Opningstider:
Kvardagar kl. 08:00–15:30