Kontakt oss

Psykisk helseteneste er eit lavterskeltilbod. Du kan sjølv ta kontakt for å få ein kartleggingssamtale. Fastlege eller annan behandlar, heimetenesta, familie eller vener kan kontakte oss for avtale med ditt samtykke. Dersom me ikkje svarar på telefon, kan du kontakte servicetorget i kommunen på telefon 52 75 25 00.

For augeblikkeleg hjelp, kontakt legevakt på telefon 116 117 eller naudtelefon 113.

Kontakt  
Kontaktperson barn og unge:  
Henriette Lindanger Tlf. 93 85 14 09
  E-post: henriette.lindanger@bokn.kommune.no
Kontaktperson vaksne:  
Miriam Berland Tlf. 40 41 05 70
  E-post: miriam.berland@bokn.kommune.no
Servicetorget i Bokn kommune Tlf. 52 75 25 00
  E-post: post@bokn.kommune.no
Besøksadresse Boknatunvegen 39, 5561 Bokn
Opningstider Kvardagar kl. 08:00–15:30