Kontakt oss

Psykisk helse og rus er eit lavterskeltilbod. Du kan sjølv ta kontakt for å få ein kartleggingssamtale. Fastlege eller annan behandlar, heimetenesta, familie eller vener kan kontakte oss for avtale med ditt samtykke. Dersom me ikkje svarar på telefon, kan du kontakte servicetorget i kommunen på telefon 52 75 25 00.

For augeblikkeleg hjelp, kontakt legevakt på telefon 116 117 eller naudtelefon 113.

Kontaktperson barn og unge:
Henriette Lindanger
Tlf. 52 75 25 43 - 93 85 14 09
E-post: henriette.lindanger@bokn.kommune.no

Kontaktperson vaksne:
Miriam Berland
Tlf. 40 41 05 70
E-post: miriam.berland@bokn.kommune.no

Servicetorget i Bokn kommune
Tlf. 52 75 25 00
E-post: post@bokn.kommune.no
Besøksadresse:
Boknatunvegen 39, 5561 Bokn
Opningstider:
Kvardagar kl. 08:00–15:30