Ledige tomter

Bokn kommune har att fire tomter for sal på Fyren bustadfelt. Les meir