21. Folkevandringsanlegget ved Stidlevik

Innerst i Stidlevik nord på Austre Bokn på gn. 3, br.nr. 3 ligg restar etter eit gardsanlegg, truleg frå folkevandringstid. Her finn me mellom anna ei tuft etter eit langhus, men noko kutta i nordre enden, ei naust tuft og tett ved ein gravhaug. (Registrering 4779.G6 –R7 og G6 – R112.)

Kart