2. Stem for fiskarflåten Drevsund

Dette ferskvassanlegget blei bygd i 1931 for å sikra vassforsyninga til sildeflåten. Dette var eit særs viktig infrastrukturanlegg som blei reist til støtte for sildefisket som økonomisk sett har vore eit hovudelement i kommunens historie. 

Kart