Kontaktinformasjon for spesialisthelsetenesta

Tingarkontor
Kontaktperson: May Lisbeth Bosvik Fiskaaen, tlf. 90517196
Epost: may.lisbeth.bosvik.fiskaaen@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 41, 5561 Bokn

Henvending i samband med utskriving av pasientar og nedetid på PLO-meldingar
Dagtid frå kl 8-15 – tlf. 52752530
Kveldstid, i helger og høgtidsdagar: tlf. 52752530

Oversikt over sjukeheim og heimetenester
Bokn sjukestove og heimetenester
Kontaktperson: May Lisbeth Bosvik Fiskaaen, tlf. 90517196
Epost: may.lisbeth.bosvik.fiskaaen@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 41, 5561 Bokn

Fagansvarlig i sjukeheim og heimeteneste
Kontaktperson: May Lisbeth Bosvik Fiskaaen, tlf. 90517196
Epost: may.lisbeth.bosvik.fiskaaen@bokn.kommune.no                                                                                                                                Adresse: Boknatunvegen 41, 5561 Bokn

Koordinerande eining:
Kontaktperson: Anne Grethe Amdal Osvåg, tlf. 46861866
Epost: annosv@bokn.kommune.no 
Adresse: Boknatunvegen 39, 5561 Bokn

Fysio- og ergoterapitenesta i kommunen
Kontaktperson: Irene Høyvik Jørgensen, tlf. 90113267
Epost: irene.hoivik.jorgensen@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 39, 5561 Bokn

Rehabiliteringstilbodet i kommunen
Kontaktperson: Irene Høyvik Jørgensen, tlf. 90113267    
E-post: irene.hoivik.jorgensen@bokn.kommune.no                                                                                                                                      Adresse: Boknatunvegen 39, 5561 Bokn                                                                                          

Logoped
Bokn kommune kjøper tenesta av Karmøy kommune.
Tlf: 52811469/52811470
Epost: postmottak.ppt@karmoy.kommune.no
Adresse: Karmøygården, Stangelandsgaten 3, 4250 Kopervik.

Friskliv og LMS tilbod
Kontaktperson: Miriam Berland, tlf. 40410570
Epost: miriam.berland@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 39, 5561 Bokn

Kreftkoordinator 
Kontaktperson: Maria Hauen, tlf. 47651265
Epost: maria.hauen@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 41, 5561 Bokn

Barn som pårørande
Helsestasjonstenesta
Kontaktperson: Henriette Lindanger, tlf. 93851409
Epost: henriette.lindanger@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 39, 5561 Bokn

Psykisk helse og rus
Kontaktperson: Miriam Berland, tlf. 40410570
Epost: miriam.berland@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 39, 5561 Bokn

Kontaktinformasjon ved avvik på tenesteavtalar
Kontaktperson: Grethe E. Heimvik, tlf. 52752500
Epost: grethe.e.heimvik@bokn.kommune.no

Kontaktinformasjon for pasienter med behov for følgjeteneste ved opphald i sjukehus
Kontaktperson: May Lisbeth Bosvik Fiskaaen, tlf. 90517196
Epost: may.lisbeth.bosvik.fiskaaen@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 41, 5561 Bokn

Helsestasjonstenesta
Kontaktperson: Henriette Lindanger, tlf. 93851409
Epost: henriette.lindanger@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 39, 5561 Bokn

Smitte
Kontaktperson: Smittevernlege Jan Schille, tlf: 52752541
Epost: jan.schille@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 39, 5561 Bokn
 

Søknad om kommunale tenester
Kontaktperson: May Lisbeth Bosvik Fiskaaen, tlf. 90517196
Epost: may.lisbeth.bosvik.fiskaaen@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 41, 5561 Bokn

NAV
NAV Karmøy og Bokn
Tlf. 55553333
Adresse: Hovedgaten 36-38, 4291 Kopervik

Beredskapsansvarleg
Kontaktperson: Ingeborg Skjølingstad
Epost: ingeborg.skjolingstad@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 37, 5561 Bokn