Kontaktinformasjon

Bokn skule - Klikk for stort bilete

E-postPortalIts LearningSMSMin Timeplan

Vigilo E-portal UNIK

 

Skulekontor (08:00 - 15:30), tlf. 52 75 25 69

Wenche Havikbotn, rektor, tlf. 52 75 25 51

Anne Ottem, barnehagestyrar, tlf. 52 75 25 75

SFO, tlf. 40 41 05 68

Besøksadresse:
Boknatunv 5
5561 BOKN

E-post til kommunen

Sentralbord, tlf. 52 75 25 00

Bokn barnehage - Klikk for stort bilete

 

 

Publisert 16.11.2018
barn og unges helseteneste

Samhandlingsforløpa beskriv korleis ulike tenester i både kommune og spesialisthelseteneste arbeider med tilstandsbildet. Dei inneheld konkrete forslag til kartlegging, aktuelle tiltak og samarbeid med andre tenester.