Kontaktinformasjon

Bokn Skule - Klikk for stort bilete

E-postPortalIts LearningSMSMin Timeplan

Vigilo E-portal UNIK

Anne Ottem Barnehagestyrar Tlf. 52 75 25 75
Annette Bokneberg Skulekontoret (08-15:30 Tlf. 52 75 25 69
Joakim Lund Rektor Tlf. 52 75 25 51
Frode Lindanger Undervisningsinpektør Tlf. 52 75 25 57
Rannveig Nygaard Avdelingsleiar, SFO Tlf. 40 41 05 68
     
Besøksadresser    
Bokn barnehage Boknatunvegen 31 5561 Bokn
Bokn skule, SFO Boknatunvegen 5 5561 Bokn
     
E-post til kommunen Sentralbord Tlf. 52 75 25 00


Bokn barnehage

Publisert 28.12.2018
Publisert 16.11.2018
barn og unges helseteneste

Samhandlingsforløpa beskriv korleis ulike tenester i både kommune og spesialisthelseteneste arbeider med tilstandsbildet. Dei inneheld konkrete forslag til kartlegging, aktuelle tiltak og samarbeid med andre tenester.