Publisert 29.06.2018

Frå og med skuleåret 2018/2019 vil gutar på 7. klassetrinn få tilbod om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter.

Publisert 15.06.2017

På Kors på halsen kan barn og unge opp til 18 år prata med eller skriva til vaksne som er frivillige i Røde Kors. Sommarope måndag-fredag kl. 16-22.

Publisert 09.06.2015

Alle barn og unge i norske kommuner har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet er gratis.