Bokn kommune kjøper tekniske tenester av Karmøy kommune. Sistnemnde har fått nye nettsider og nye digitale skjema. I samband med dette er det laga ei eiga side med skjema til bruk for innbyggarane i Bokn kommune.

Unngå/reduser uheldige situasjonar der det blir bygd i strid med forskrifter om avstand til elektriske anlegg.

Handsamingsavtale på bygge-, delings- og plansaker mellom Bokn kommune og Karmøy kommune.

Karmøy kommune har laga ei startside for deg/dykk som skal sende byggesøknadar. Her finn ein rettleiingar, skjema og informasjon ein treng innan ein eventuelt tek kontakt med sørvistorget i Karmøy. Sida finn ein her