Organisasjonskart

Organisasjonen Bokn kommune er omorganisert frå 01.01.2015.  Ny organisering framgår av organisasjonskartet under. 

 Org kart.png - Klikk for stort bilete