Organisasjonskart

Organisasjonen Bokn kommune er omorganisert frå 01.01.2015.  Ny organisering framgår av organisasjonskartet under.