1. Gammal hummarpark med murar etter oppsynsbu, Nordre Vågaholmen

Heilt sidan 1660 har det vore hummareksport, fyrst til Nederland, sidan til England frå Nordre Vågaholmen. På 1700-talet var holmen den eine av dei fem viktigaste hummareksporthamnene i fylket. I 1830-åra blei også truleg den fyrste hummarparken i landet lagt her.

 

Kart