Utslippstillatelse

Alle eiendommer som ikke er tilkoblet offentlig avløpsanlegg og som har innlagt vann, skal ha en godkjent utslippstillatelse for eiendommens avløpsanlegg. Kravet gjelder både for deg som har privat eller offentlig vannforsyning. 

Dersom du skal bygge nytt, bygge om eller endre bruken av en eiendom kan det være du må skifte ut avløpsanlegget, du må da søke om ny utslippstillatelse.

Slik søker du om utslippstillatelse

Kommunen anbefaler at du benytter en profesjonell aktør som kan ta seg av søknaden.

Hvis du ønsker å sende søknaden selv kan du benytte elektroniske søknadsskjema i lenken under.

Send inn søknad om utslippstillatelse

Miljødirektoratet har laget en god veiledning for hvordan du søker om utslippstillatelse.

Her finner du veileder fra miljødirektoratet (ODT, 36 kB)

Du må også søke om byggetillatelse

Dersom du skal bygge nytt eller bytte ut avløpsanlegget må du søke om byggetillatelse for dette. Det er viktig at du venter med å begynne med arbeidet til det er gitt byggetillatelse.  

Du kan lese mer om hvordan du søker om byggetillatelse her.

Hva skjer videre?  

Ordinær saksbehandlingstid er 6 uker fra vi har mottatt en komplett søknad.

Dersom du søker om å fravike rensekravene, kan saksbehandlingstiden bli lengre.

Klage  

Du kan klage innen tre uker etter at du har mottatt vedtaket ditt. Klagen må opplyse om grunnen til at du klager og hvilke endringer du ønsker.  

Lover og regler   

Mindre avløpsanlegg - forurensningsforskriften kapittel 12 

Kontakt med saksbehandler?

Ønsker du møte med en av saksbehandlerne så kan du bestille deg et møte med de. Du kan se hvem som er saksbehandler for utslippstillatelser, under kontaktinformasjon nederst på siden.