12. Ungdomshuset på Håland

Det eldste forsamlingshuset i kommunen reist i 1908. Her hadde kommunestyret og formannsskapet møta sine fram til 1953, her var det bibliotek, det blei brukt til skule, basarar, juletrefestar og møteaktivitet generelt. I dag huser det samlinga til Bokn bygdemuseum og blir drifta av Haugalandsmuseet.

 

Kart