Velkommen til søknadssenteret

Her finn du eit oversyn over skjema som er tilgjengelige for deg som innbyggar i Bokn kommune. Elektroniske skjema kan du fylle ut i nettlesaren og sende inn direkte. Papirskjema må skrivast ut og sendast til kommunen.

Skal du søke hos Karmøy brukar du denne skjemaportalen.

Ver merksam på følgjande: Bokn kommune tilrår bruk av PC ved utfylling av skjema, dei støttar førebels ikkje nettbrett og mobil fullt ut og dette kan føre til at innsendar ikkje lukkast med å fylle ut alle felt.

Bokn kommune tilrår at ein loggar inn via IDporten med MinID/BankID/ Buypass/Commfides når ein sender inn skjema elektronisk.