Kontakt oss

Anne Grethe Amdal Osvåg
Kontaktperson/leiar
Telefon: 468 61 866
E-post: annosv@bokn.kommune.no

May Lisbeth B. Fiskaaen
Einingsleiar pleie og omsorg
Telefon: 905 17 196
E-post: may.lisbeth.bosvik.fiskaaen@bokn.kommune.no              

Sonja Mikkelsen
Leiar, bu og aktivitet
Telefon: 906 76 157
E-post: sonja.mikkelsen@bokn.kommune.no                            

Henriette S. Lindanger
Helsesjukepleiar
Telefon: 938 51 409
E-post: henriette.lindanger@bokn.kommune.no

Irene Høyvik Jørgensen
Kommunal fysioterapeut
Telefon: 901 13 267
E-post: irene.hoivik.jorgensen@bokn.kommune.no

Miriam Berland
Psykisk helse- og rustenesta
Telefon: 404 10 570
E-post: miriam.berland@bokn.kommune.no

Grethe Heimvik
Kommunalsjef helse og omsorg
Telefon: 928 27 295
E-post: grethe.e.heimvik@bokn.kommune.no

Besøksadresse
Boknatunvegen 37
5561 Bokn 

Opningstider
Kvardagar kl. 08:00 – 15:30