Ny meldingsteneste skule-heim

Skulen skal skifte ut meldingstenesta Transponder med "Min skole"

Den nye appen vil i tillegg til å vere ei meldingsteneste også gjere innmelding og oversikt over fråvær enklare.