Søknad om redusert foreldrebetaling i skulefritidsordninga

Kommunestyret vedtok 18.06 reglar for redusert foreldrebetaling i skulefritidsordninga.

Foreldre/føresette som har under 3G i årsinntekt kan søkje kommunen om redusert foreldrebetaling. Familiens samla bruttoinntekt (all skattbar inntekt) skal leggjast til grunn.

Pr. 1.5.19 er grunnbeløpet 99.858 (1G)

Les meir og søk her