Forvaltningstyret held møte onsdag 10.05.2017 kl.: 19:00 i 1 etg. Boknatun 

 Bokn kommunestyre held møte tysdag 25.04.2017 kl. 19.00 i Allrommet Boknatun.

Bokn formannskap held møte tysdag 28. mars 2017 kl. 19.30 i møterommet 1. etasje, Boknatun.

 Bokn kommunestyre held møte tysdag 7. mars 2017 kl. 19.00 i Allrommet, Boknatun.

Forvaltningsstyre held møte onsdag 22.02.2017 kl.: 19:00, Boknatun 1 etg. 

Seniorråd/Råd for eldre og funksjonshemma held møte tirsdag 21.02.2017 kl.: 17:00, Boknatun 1 etg.

 

Her er ei oversikt over møtene i 2017 for kommunestyret, formannskapet, forvaltningsstyret, brukarrådet for eldre og funksjonshemma og kontrollutvalet. Alle møtene er også oppførte i Kva skjer?-kalenderen.

Formannskapet i Bokn har i møte 25.10.2016, sak 070/16, vedteke å leggje framlegg til kommunal planstrategi for perioden 2016-2019 ut på høyring, jfr. § 10-1 i plan og bygningslova .

 Bokn forvaltningsstyre held møte onsdag 31.08.2016 kl. 19.00 i møterommet 1. etasje, Boknatun.

 Bokn formannskap held møte tysdag 30.08.2016 i møterommet 1. etasje, Boknatun.