Bokn kommunestyre held møte tysdag 7. mars 2017

Kommunestyremøte.jpg Bokn kommunestyre held møte tysdag 7. mars 2017 kl. 19.00 i Allrommet, Boknatun.

Saklista er som følgjande: 

Sak nr. Saktittel
Kommunestyret si sakliste
001/17 Godkjenning av møtebok frå møte 13.12.2016
002/17 Val av vara til felles forliksråd for Tysvær og Bokn kommune for perioden 2017 - 2020
003/17 Startlån og tilskot 2017
004/17 Godtgjersle for møter i byggekomiteen for nye omsorgsbustader og omstillingsutvalet i Bokn kommune
005/17 Digitaliseringsstrategi Bokn kommune
006/17 Godkjenning av selskapsavtale for Haugaland brann og redning IKS
007/17 Ny eierstrategi Karmsund havn IKS
008/17 Regionalplan for areal og transport - uttale frå Bokn
009/17 Utviklingsplan for Haugesundregionen. Høring i kommunane
010/17 Kontrollutvalet si årsmelding 2016
011/17 Administrasjonsutval -samansetning og reglement
012/17 Endring av kommuneplan - finansiering
013/17 Meldingssaker til kommunestyremøte 07.03.2017

 

Møte er opent for publikum.  Innkalling og saksdokumenter er utlagt til offentleg ettersyn i Servicetorget og på Bokn folkebibliotek. 

Innkalling med saksdokumenter finn du her: (PDF, 8 MB)

Møteprotokoll frå sist møte finn du her: (PDF, 582 kB)