Bokn kommune gir kvart år økonomisk støtte til kulturarbeidet i kommunen. Målet med ordninga er å fremja eit aktivt og allsidig kulturliv. Aktivitetar for barn og unge, musikk og idrett med vekt på aktivitetsnivå, medlemstal og årlege utgifter blir prioriterte.

Login for redigering