Seniorråd/Råd for eldre og funkjsonshemma held møte tirsdag 21.02.2017

KommuneblåKlubbe.jpgSeniorråd/Råd for eldre og funksjonshemma held møte tirsdag 21.02.2017 kl.: 17:00, Boknatun 1 etg.

 

Sakliste er som følger:

Sak nr. Saktittel
Saksliste
001/17 Godkjenning av møtebok frå møte 29.11.2016
002/17 Resultater Skolebidragskalkulator 2017
003/17 Oreinteringssak læringsmiljø
004/17 Utplassering av inforskjerm på Coop Bokn
005/17 Regionalplan for areal og transport - uttale frå Bokn
006/17 Digitaliseringsstrategi Bokn kommune
007/17 Lærlinger i Bokn kommune 2017

 

Sakspapir er lagt ut til offentlig ettersyn i Service-torget og Bokn Folkebibliotek.

Møte er ope for publikum.

Innkalling med saksdokument finn du her (PDF, 2 MB):

Møteprotokoll frå sist møte finn du her (PDF, 129 kB):