NAV Bokn

NAV er Arbeids- og velferdsforvaltninga i Noreg. Gjennom NAV-kontoret samarbeider kommune og stat om tenestetilbodet til innbyggarane i kommunen.

NAV Karmøy ivaretar alle oppgåver for NAV Bokn frå og med tysdag 14.11.2017, med unntak av enkelte tenester som fortsatt skal håndterast av kommunen ved avdeling helse og omsorg.

Desse tenestene er:

  • Støttekontakt
  • Avlastning
  • Skjenkeløyve
  • Startlån

NAV Karmøy sine tenester finn du informasjon om her:

Kontaktinformasjon til NAV Karmøy:

Besøksadresse: Hovedgaten 36-38, Kopervik (inngang fra Byparken)
Postadresse: Nav Karmøy, Postboks 114, 4291 Kopervik
   
Telefonnr: 55 55 33 33
E-post: nav.karmoy@nav.no
Opningstider: Måndag-fredag kl. 10-14


Dersom du har behov for å nytte pc for å sende ein søknad til NAV er det plassert ut pc og skannar i servicetorget i 1.etasje på Boknatun. Her er opningstida frå kl. 8.30 til 15.00 måndag til fredag.

Finn du ikkje svaret på nav.no eller i Ditt NAV, kan du ta kontakt med oss på telefon. Rettleiaren du møter på telefon kan svare på det meste, men sett deg i kontakt med rettleiar ved NAV kontoret viss nødvendig.

NAV har dessutan tre nettprat-tenester der vi svarer på generelle spørsmål og gi rettleiing:

chat om økonomiske problem

chat med EURES-tenesta om jobbmoglegheiter i Europa

chat om foreldrepengar, barnetrygd og kontantstønad

Artikkelliste