Fallviltarbeid i Bokn

Kommunen skal sørga for at hjortevilt (hjort og rådyr) som er skada ved påkøyrsel av motorkjøretøy, under jakt eller på annan måte, blir ettersøkt og om nødvendig blir avliva.

Fallvilt er alt vilt som blir funne dødt i naturen, og vilt som er avliva grunna dyrevern eller nødsituasjon.

Du skal alltid ringa politiet på 02800 når rådyr eller hjort er påkøyrd.

Det er entreprenøren som då har ansvar for å fjerna dei og frakta dei til destruksjonsanlegg.

Kontaktperson for viltnemnda i Karmøy og Bokn er Anders Lindahl Eie, tlf. 91 76 17 20 
E-post: ali@karmoy.kommune.no