Forvaltningstyret held møte onsdag 10.05.2017

Forvaltningsstyremøte.jpgForvaltningstyret held møte onsdag 10.05.2017 kl.: 19:00 i 1 etg. Boknatun 

Sakliste

Sak nr. Saktittel
 
023/17 Godkjenning av møtebok frå møte 06.04.2017
024/17 E39 ROGFAST detaljregulering for tverrslag (tunnel) og ventilasjonstårn ved Arsvågen i Bokn kommune.
025/17 Reguleringsplan for del av GNR 7/12 m.fl. - Nordre Vågholmen - 1. gongs handsaming.
026/17 GNR 17/3 - Terje Hoganaland m.fl. - frådeling av areal til båtstø - dispensasjon
027/17 Meldingssaker

 

Møte er ope for publikum.

Sakspapirer ligg til offentleg ettersyn på Service torget og Bokn Folkebibliotek.

Møteinnkalling finn du her (PDF, 7 MB):

Møtebok frå sist møte finn du her (PDF, 186 kB):