Karmøy kommune tilbyr kurs og samtale opp mot å bli snus eller tobakksfri. Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet.

Frisklivstrening er et gruppebasert tilbud for deg som vil endre aktivitetsvaner. Deltakerne lærer om hvordan man kan bli mer aktiv i hverdagen, og viktigheten av fysisk aktivitet. Helsedirektoratets anbefalinger danner grunnlaget for kurset. Kurset består av både teori og praksis, hvor fysisk aktivitet gjennomføres både innendørs
og utendørs.

Meistringstreff er eit kurs der du som brukar eller pårørande får auka kunnskap om meistring, treffer andre og deler erfaringer.