Aktivitetskort

Aktivitetskortet gjeld for barn og unge frå 0-18 år frå låginntektsfamiliar i Bokn kommune. Kortet gir gratis tilgang til kultur- og fritidsaktivitetar på Haugalandet.

Kortet er personleg med namn og bilde. Det gir også fri tilgang for medhjelparar over 18 år med barn fra 0 – 13 år.

For å få aktivitetskort må forsørgar ha lågare inntekt, etter skatt, enn følgande:

Einsleg forsørgar med eitt barn

kr 297 000

Einsleg forsørgar med to barn

kr 365 500

Einsleg forsørgar med tre barn

kr 434 000

Par med eitt barn

kr 411 200

Par med to barn

kr 479 700

Par med tre barn

kr 548 200

Par med fire barn og over

kr 616 800

 

Kortet gir fribillett til:

  • Bading i Tysværtunet badeanlegg og Karmøyhallen
  • Edda kino Haugesund, Karmøy kino og Tysvær kino
  • Haugaland Zoo
  • Nordvegen historiesenter
  • Rush trampolinepark Haugesund (eige gåvekort)
  • Sheiken Bowling & Biljard Haugesund
  • Vikinggarden Avaldsnes (inkl. Vikingfestivalen)
  • Alle arrangement i regi av Bokn kommune

For å søka, nyttar ein følgande elektroniske søknadsskjema. (Søknadsskjemaet vil bli forenkla til hausten, i samband med at kommunen då får nytt digitalt verktøy):

Søknad om aktivitetskort for barn og unge

Søknaden gjeld følgande barn - ved fleire barn, bruk felta (Fornamn 2, osv.) nedover i skjemaet.Inntekta til forsørgar(ane) avgjer om barnet kan få aktivitetskort. Bokn kommune ber om løyve til å sjekka skattemeldingane til alle i husstanden. 

Viss det ikkje blir gitt løyve til dette, kan skattemeldingane takast med i oppmøte hjå saksbehandlar på Boknatun.

Dersom inntekta har endra seg mykje dei siste månadene, skal kopi av siste lønsmelding sendast på epost til jarhav@bokn.kommune.no


BILDE
Bilde til bruk på aktivitetskortet skal sendast på mail til jarhav@bokn.kommune.no

Felt merka med * må fyllast ut