Formannskapet held møte tysdag 30.08.2016

Formannskapsmøte.jpg Bokn formannskap held møte tysdag 30.08.2016 i møterommet 1. etasje, Boknatun.

Saklista er som fylgjande:

Sak nr. Saktittel
Sakliste til formannskapsmøte 30.08.2016
059/16 Godkjenning av møtebøker frå møter 07.06.2016 og 29.06.2016
060/16 Budsjettkontroll 2. kvartal 2016
061/16 Gnr. 9 bnr. 15 m.fl. - Bokn kommune - ny fleirbrukshall - utviding av kostnadsramme
062/16 Trafikksikkerhetsplan for Bokn kommune 2016 - 2020
063/16 Tilsyn samfunnstryggleik og beredskap 2014 - revidert beredskapsplan og heilhetlig ROS
064/16 Meldingssaker til formannskapet
065/16 Godkjenning av samarbeidsavtale om tjenester mellom Bokn og Karmøy

 

Møte er opent for publikum.  Innkalling med saksdokumenter er lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget og Bokn folkebibliotek.

Innkalling med saksdokumenter finn du også her: (PDF, 5 MB)

Tilleggsak: Godkjenning av samarbeidsavtale om tjenester mellom Bokn og Tysvær finn du her: (PDF, 219 kB)

Beredskapsplan finn du her: (PDF, 913 kB)

Heilhetlig ROS analyse for Bokn kommune finn du her: (PDF, 5 MB)

Møtebok frå Formannskapsmøte 07.06.2016 finn du her: (PDF, 282 kB)

Møtebok frå Formannskapmøte 29.06.2016 finn du her: (PDF, 114 kB)