Kommunestyret held møte tysdag 25.04.2017

Kommunestyremøte.jpg Bokn kommunestyre held møte tysdag 25.04.2017 kl. 19.00 i Allrommet Boknatun.

Sakslista er som fylgjande:

Sak nr. Saktittel
Kommunestyret si saksliste
014/17 Godkjenning av møtebok frå møte 07.03.2017
015/17 Kontrollrapport 2016 Skatteoppkrevjarfunksjonen i Bokn kommune
016/17 Val av valnemnd i Bokn for Stortingsval 2017 og Kommunestyre- og Fylkestingsval 2019
017/17 Reguleringsplan for Vågaheia - endeleg godkjenning
018/17 Meldingssaker til kommunestyre
019/17 Framtidig leiing av skule/barnehage/kultur og helse/sosial - samarbeid med Karmøy kommune

 

Saksdokumenta er lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget og i Bokn folkebibliotek.  Møte er opent for publikum.

Innkalling med saksdokument finn du her: (PDF, 5 MB)

Møteprotokoll frå sist møte finn du her: (PDF, 258 kB)