Forvaltningsstyret held møte onsdag 31.08.2016.

Forvaltningsstyremøte.jpg Bokn forvaltningsstyre held møte onsdag 31.08.2016 kl. 19.00 i møterommet 1. etasje, Boknatun.

Saklista er som følgande

Sak nr. Saktittel
Forvaltningsstyret si sakliste
024/16 Møtebok frå forvaltningsstyretmøte 08.06.2016
025/16 Reguleringsplan Føresvik Hamn - vestre del - endeleg handsaming
026/16 Gnr. 10 bnr. 2 - Ottar Borgenvik - frådeling av hyttetomt - dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan
027/16 Gnr. 7 bnr. 32 - Ruben Våga - eienbustad - klage på vedtak
028/16 Gnr. 11 bnr. 325 - Nibe AS - einebustad - dispensasjon frå reguleringsføresegnene
029/16 Gnr. 3 bnr. 61 - Janne Ytreland og Magne Ognøy - eiebustad - dispensasjon.
030/16 Gnr. 23 bnr. 14 og 15 - Grieg Seafood Rogaland - avkjørsle til fylkesveg - dispensasjon.
031/16 Meldingssaker til forvaltningsstyret i møte 31.08.2016

 

Møte er opent for publikum.  Saksdokumenta er lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget og Bokn folkebibliotek.

Innkalling med saksdokumenter finn du her: (PDF, 13 MB)

Møteboka frå sist møte finn du her (PDF, 552 kB):