Formannskapet held møte tysdag 28. mars 2017

Formannskapsmøte.jpgBokn formannskap held møte tysdag 28. mars 2017 kl. 19.30 i møterommet 1. etasje, Boknatun.

Saklista er som fylgjande:

 

Sak nr. Saktittel
Formannskapet si sakliste
020/17 Godkjenning av møtebok frå møte 21.02.2017
021/17 Orienteringssak - sykkelprosjekt i Nord-fylket
022/17 Endring av kommuneplan - orientering om arbeidet
023/17 Differensiert strandsoneforvaltning i Bokn kommune
024/17 Val av valnemnd i Bokn for Stortingsval 2017 og Kommunestyre og Fylkestingsval 2019

 

Møte er opent for publikum.  Innkalling med saksdokumenter er lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget og i Bokn folkebibliotek.

Innkalling med saksdokument finn du her: (PDF, 340 kB)

Møteprotokoll frå sist møte finn du her: (PDF, 210 kB)