Møteplan, politiske utval

Ordførarklubba.

Her er ei oversikt over møtene i 2017 for kommunestyret, formannskapet, forvaltningsstyret, brukarrådet for eldre og funksjonshemma og kontrollutvalet. Alle møtene er også oppførte i Kva skjer?-kalenderen.

Møteplan 2017
FORMANNSKAPET FORVALTNINGSSTYRET KOMMUNESTYRET
24.01 kl. 19.00 25.01 kl. 19.00  
21.02 kl. 19.00 22.02 kl. 19.00  
28.03 kl. 19.00 29.03 kl. 19.00 07.03 kl. 19.00
09.05 kl. 19.00 10.05 kl. 19.00 25.04 kl. 19.00
06.06 kl. 19.00 07.06 kl. 19.00 20.06 kl. 19.00
05.09 kl.19.00 06.09 kl.19.00 19.09 kl. 19.00
24.10 kl.19.00 25.10 kl.19.00 07.11 kl. 19.00
Budsj. heile dagar   02.11–03.11 29.11 kl. 19.00  12.12 kl. 19.00
28.11 kl. 19.00    
     
BRUKARRÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA KONTROLLUTVALET  
21.02. kl. 17.00 15.02 kl.17.00  
28.03 kl. 17.00    
06.06 kl. 17.00 22.05 kl.17.00  
05.09 kl. 17.00 06.09 kl.17.00  
24.10 kl. 17.00    
28.11 kl. 17.00 07.11.kl.17.00  Kommunestyret har møtene sine i kommunestyresalen/Allrommet (Boknatun 2. etg.)

Dei andre utvala har møtene sine i formannskapssalen (Boknatun 1. etg.).