Kommunestyret held møte tysdag 24. april 2018

Sakslista er som fylgjande:

Kommunestyret si sakliste
Sak nr. Saktittel
011/18 Godkjenning av innkalling
012/18 Godkjenning av møteprotokoll
013/18 Samarbeidsavtale om svangerskaps- og barselomsorgstenester mellom Karmøy og Bokn kommune
014/18 Finansiering av IKT verktøy i skulen
015/18 Klinisk veterinærvakt på Haugalandet
016/18 Godkjenning av avtale om utbygging og godkjenning av anleggsbidrag i samband med utbygging av bustadområdet i Vågaheia

 

Møte er opent for publikum.  Saksdokumenta er lagt ut til offentleg ettersyn i Bokn folkebibliotek og Servicetorget.

Innkalling med saksdokument finn du her: (PDF, 2 MB)

Møteprotokoll frå sist møte finn du her: (PDF, 142 kB)