Førehandsstemming - mogelegheit for å stemme heimafrå

Veljerar som ikkje har mogelegheit for å komme seg til eit stemmelokale, enten under førehandsstemmeperioda eller på valdagen kan be om å få stemme heime.

Førespurnad om å få stemme heime sendes til Valstyret i Bokn, Boknatunvegen 37, 5561  BOKN innan 3. september 2019 eller send ein e-post til post@bokn.kommune.no innan same dato.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med leiar i Servicetorget Gro A. Sørensen på tlf. 52752500.