Seniorråd/ Råd for eldre og funksjonshemma held møte tysdag 23. januar 2018

KommuneblåKlubbe.jpg Bokn seniorråd/råd for eldre og funksjonshemma held møte tysdag 23. januar 2018 kl. 17.00 i møterommet 1. etg. Boknatun.

Saklista er som følgjande:

Seniorrådet si sakliste
Sak nr. Saktittel
001/18 Godkjenning av innkalling
002/18 Godkjenning av møteprotokoll
003/18 Samarbeidsavtale mellom Karmøy kommune, Bokn kommune og NAV Rogaland
004/18 IKT verktøy i skolen
005/18 Saksframlegg - 1. gangs behandling - plan 201702 - E39 Arekrysset

 

Møte er opent for publilkum.  Innkalling og saksdokument er lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget og Bokn folkebibliotek.

Innkalling med saksdokument finn du også her: (PDF, 6 MB)

Møteprotokoll frå sist møte finn du her: (PDF, 273 kB)