Forvaltningsstyret held møte onsdag 21. februar 2018

Forvaltningsstyremøte.jpgBokn forvaltningsstyre held møte onsdag 21. februar 2018 kl. 19.00 i møterommet 1. etg., Boknatun.

Saklista er som følgjande:

Sak nr Sak tittel
Forvaltningsstyret si sakliste
008/18 Godkjenning av innkalling
009/18 Godkjenning av møteprotokoll
010/18 Reguleringsplan for strandområdet med turveg/tursti mellom Alvestadkroken og Føresvik, justert framlegg
011/18 7/30 - Våga, enebolig - klage over krav til opparbeiding av veg m.m.
012/18

Samlesak for delegerte saker:

  • 008/18 Rammetillatelse - 11/327 og 11/328 - Knarholmen - vesentlilg terrengendring- utsprenging og fylling i sjø.
  • 009/18 Tillatelse til tilatk etter § 20-4 - 19/91 - Søre sunnaland, Jøsang - nybygg bod.

 

Møte er opent for publikum.  Saksdokument er lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget og Bokn folkebibliotek.

 

Innkalling med saksdokument finn du her: (PDF, 6 MB)

Møteprotokoll frå sist møte finn du her: (PDF, 437 kB)