Ordførar

Klikk for stort bileteOrdførar Osmund Våga Lene Ognøy Foss Osmund Våga (Sp) er ordførar i Bokn kommune. Han blei valt til ordførar i oktober 2019.

Kontaktinformasjon:

Postadresse:
Bokn kommune 
V/Ordførar
Boknatunvegen 37
5561 Bokn

Tlf. 98296690

E-post: osmund.vaga@bokn.kommune.no 

8. september var det avslutningsmiddag for Jan Erik Nygaard i Bokn Arena. P.g.a. korona blei det litt utsett og redusert i forhold til opprinnelege planar. Arenaen var fint pynta av Åse Helen Alvestad.

Her kjem litt informasjon frå kommunestyret, 8. september 2020.

Informasjon til innbyggjarane frå ordførar Osmund Våga.

Bokn kommune oppfordrar bedrifter i Bokn til å ta inn fleire lærlingar.

I dag vil eg komme med ei lita oppfordring.

Av ordførar Osmund Våga.

Helsing frå ordføraren pr. 31. mars 2020.

Vi har kjennskap til at det framleis oppheld seg personar frå andre kommunar i fritidsbustader i Bokn, og vil sterkt oppmoda dei til å retta seg til dei reglar som er gitt frå staten, sjå lenke nedanfor.

Av ordførar Osmund Våga

Informasjon frå ordførar Osmund Våga.

Her kjem ei julehelsing frå ordførar Osmund Våga.

 Her kjem ei helsing frå ordførar Osmund Våga.