FAU / SU - INNKALLING / MØTEREFERAT

Her finn du både innkalling og referata frå både FAU og SU.

Datoar for møte for skuleåret 2019 / 2020

03. september / 03. desember / 03. mars / 05. mai

Det er bestemt i FAU at møte skal væra i følgjande månadar i løpet av året: Våren i Mars og Mai måned. Hausten i September og Desember.

Dermed er det vedtatt at me i FAU ved Bokn Skule skal ha 4 møter kvart kalenderår.