Sjuke barn i barnehagen

Noen såkalte "tommelfingerregler" er greie å forhalde seg til når det gjeld sjuke barn i barnehagen.

Tommelfingerregel nr 1:

Forhindre smitte! De fleste sykdommer smitter via dråpesmitte eller fra avføring til munn. Vask hender og tørk snørr, hver sine håndduker. Følge vaksinasjonsprogrammet.

Tommelfingerregel nr 2:

Allmenntilstand  (AT) og smittefare avgjørende! Når barn er syk er det to ting som må vurderes i forhold til barnehage: 1) Hvordan er allmenntilstanden? 2) Har barnet en sykdom som lett smitter videre? Generelle regler:

• Barna bør holde seg hjemme dersom de har feber 38,0° C eller høyere, målt med termometer i endetarm. Barna bør også holde seg hjemme dersom de har svekket allmenntilstand.(det vil si dersom de er uopplagte, slappe og virker syke). • Barn med feber og diarè bør holdes hjemme + ha èn symptomfri dag før de går i barnehagen igjen. • Må kunne delta i lek og aktiviteter (ute og inne) i barnehagen. • Foreldrenes skjønn! (Hva hadde vi selv orket?)

Tommelfingerregel nr 3:

Bruk gjeldende råd/info! Barnehagen følger råd fra Folkehelseinstituttet. Informasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden til helsestasjonen www.bokn.no. Les selv på www.fhi.no. Barnehagen bør ha oppslag med oversikt ulike sykdommer og hvordan man skal forholde seg. Les om sykdommer på www.pasienthandboka.no.

De vanligste sykdommene (generell veiledning – må vurdere hvert enkelt tilfelle)

Forkjølelse: Hjemme til feberfri. Tørk snørr! Vond hals: Hjemme til feberfri. Lege dersom dårlig ånde og slapp med høy feber. Øyekatarr: Barnehage dagen etter oppstart behandling. Lege. Håndhygiene! Ørebetennelse: Barnehage dersom feberfri/smertefri. Lege. Kun fåtall trenger antibiotika! Vannkopper: Hjemme til alle koppene tørket inn. Omgangssyke: Hjemme til normal avføring. Lege dersom slapp og drikker dårlig. Vanlig omgangssyke: I barnehagen når AT er god. Håndhygiene! Hodelus: Barnehage dagen etter oppstart behandling. Brennkopper: Barnehage når sår er tørket inn. Lege.

Rutiner i barnehagen ved sykdom i barnehage

Sykt personale holder seg hjemme (etter retningslinjer FHI). Desinfisering av leker, stellebord etc. – hyppigere ved utbrudd mange barn/voksne. Rutiner håndhygiene personale + ungene toalettbesøk + mat. Barnehagen ikke opplært i medisinering, har ikke medisinskap. Opplæring ved sukkersyke, epilepsi etc. Tydelige rutiner for akutte situasjoner. Viktig med godt samarbeid foreldre – barnehage.

Trygderettigheter for foreldre med syke barn

Omsorgspenger = lønn for å være hjemme med sykt barn < 12 år. • 1-2 barn: 10 dager (aleneforsørger 15) • > 2 barn: 15 dager  (aleneforsørger 30) • Kronisk sykt barn: 20 dager (aleneforsørger 40) (må søke)

Foreldre kan ikke sykemelde seg for å være hjemme med syke barn. Dersom mye fravær pga syke barn: Snakk med arbeidsgiver og få til ordning. Se www.nav.no under ”familie og omsorg” eller snakk med lokale NAV-kontor Bokn.

Bokn legekontor

• Åpent hver tirsdag og fredag + torsdager i partallsuker. • Som regel greit å få time på kort varsel. • Timebestilling kl 08-11 eller 13-14 åpningsdagene (52 75 25 40) eller internett www.bokn.no eller SMS til 2097. • Barna trenger ikke ha samme fastlege som mor eller far. • Dr Schille har daglegevakt hele uka 08 - 1530 og kan nås via Bokn legevakt (52 74 85 22) utenom kontorets åpningstider. Etter kl 1530 kontaktes Bokn legevakt og man får time hos legevakt i Aksdal. • Dr Egenberg på Hegren Legesenter vikar når Rønnevik er borte. Man får da time hos Egenberg i Aksdal. Tlf. 52 75 88 00. Følg med i Bygdabladet og på www.bokn.no for informasjon om når legekontoret er stengt m.m. • E-post: jan.schille@bokn.kommune.no

Helsesøster og helsestasjon

• Åpent mandag, onsdag og fredag 08-1530. • Tlf. nr. til helsestasjonen er 52 75 25 43 • Helsesøster Henriette S. Lindanger kan også kontaktes på mobilnr. 46 93 69 65 • E-post: henriette.lindanger@bokn.kommune.no

• Helsestasjonen ligger i 2. etasje på Boknatun, ved siden av legekontoret. Jordmor holder til på fysioterapirommet mandager i oddetallsuker. • Helsestasjonen er et gratis og frivillig tilbud til alle barn og unge som bor i Bokn kommune og deres foreldre. • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har som mål å fremme psykisk og fysisk helse og fremme gode sosiale og miljømessige forhold blant barn og unge. • Tjenesten skal forebygge sykdommer og skader.

Jan Schille, kommunelege og Henriette Lindanger, helsesøster