Aktivitetskort for barn og unge

Bokn kommune har ordning med aktivitetskort. Kortet er eit opplevingskort for barn og unge (0-18 år) frå låginntektsfamiliar i Bokn kommune, og gir gratis tilgang til enkelte kultur- og fritidsaktivitetar på Haugalandet.

Nytt av året er friplass i Bokn kulturskule. Friplassen gjeld eitt av kulturskuletilboda i løpet av skuleåret. Det skal kryssast av i søknaden om barnet ønsker friplass i kulturskulen eller ikkje. 

Kortet er personleg med namn og bilde. Det gir også fri tilgang for medhjelparar over 18 år, som er med barn frå 0-13 år.

Søknad

Kortet gjeld frå 1. juli til 1. juli neste år. Dei som har aktivitetskort i dag, må søka på nytt for neste skuleår. Trykk under for å søka:

Søknadsskjema

For å få aktivitetskort må forsørgar ha lågare inntekt, etter skatt, enn følgande:

Einsleg forsørgar med eitt barn

kr 327 100

Einsleg forsørgar med to barn

kr 402 600

Einsleg forsørgar med tre barn

kr 478 000

Par med eitt barn

kr 452 900

Par med to barn

kr 528 400

Par med tre barn

kr 603 800

Par med fire barn og over

kr 679 300

Aktivitetskortet gir gratis inngang til:

  • Bading i Tysværtunet badeanlegg og Karmøyhallen
  • Kino i Haugesund, Karmøy og Tysvær 
  • Haugaland Zoo
  • Nordvegen historiesenter
  • Rush trampolinepark Haugesund (gåvekort)
  • Sheiken Bowling & Biljard (to seriar bowling)
  • Vikinggarden Avaldsnes (inkl. Vikingfestivalen)
  • Alle arrangement i regi av Bokn kommune, inkl. kino