Barn og unges helseteneste

Frå Helse Fonna si nettside. - Klikk for stort bilete Helse Fonna Samhandlingsforløpa beskriv korleis ulike tenester i både kommune og spesialisthelseteneste arbeider med tilstandsbildet. Dei inneheld konkrete forslag til kartlegging, aktuelle tiltak og samarbeid med andre tenester.

Les meir her