Kommunestyret held møte tysdag 12. desember 2017

Kommunestyremøte.jpgBokn kommunestyre held møte tysdag 12. desember 2017 kl. 19.00 i Allrommet, Boknatun. 

Saklista er som følgjande:

Sak nr. Saktittel:
Kommunestyret si sakliste
050/17 Godkjenning av innkalling
051/17 Godkjenning av møteprotokoll
052/17 Revisjon av Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017
053/17 Budsjett 2018 og Økonomiplan 2019 - 2021
054/17 Støtte til Haugaland Hestesport Arena
055/17 Kommunale vigsler i Bokn kommune frå 01.01.2018
056/17 Detaljregulering for deler av gnr. 23 bnr. 1, veg og kai
057/17 Samlesak for referatssaker

 

Møte er opent for publikum.  Saksdokumenter er lagt ut i Servicetorget og Bokn folkebibliotek.

Innkalling med saksdokument finn du også her: (PDF, 6 MB)

Møteprotokoll frå sist møte finn du her: (PDF, 656 kB)

Rådmannen sitt forslag til Budsjett 2018 og økonomiplan 2019 - 2021 finn du her: (PDF, 4 MB)

Gebyrregulativ for 2018 finn du her: (PDF, 2 MB)

Utsegn til busjettforslag og økonomiplan ligg her: (PDF, 63 kB)