Innsyn i søknadsstatus

NAV-logo - Klikk for stort bileteNAV-logo nav.no Dei som søker om sosialhjelp digitalt, kan nå sjå status i søknaden, lesa brev og vedtak med meir i den nye innsynsløysinga til NAV.

Digitaliseringa gjer at søknadsprosessen går kjappare, og både innbyggarar og NAV sparer verdifull tid.

Sjå informasjonsfilm om korleis du søker om sosialhjelp digitalt