Frisklivstrening

Frisklivstrening er et gruppebasert tilbud for deg som vil endre aktivitetsvaner. Deltakerne lærer om hvordan man kan bli mer aktiv i hverdagen, og viktigheten av fysisk aktivitet. Helsedirektoratets anbefalinger danner grunnlaget for kurset. Kurset består av både teori og praksis, hvor fysisk aktivitet gjennomføres både innendørs
og utendørs.

Frisklivstrening (PDF, 86 kB)