Godkjent reguleringsendring

Det er vedtatt endring av reguleringsplan for Føresvikvegen fv. 890 - plan 201301-1. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven må fremsettes skriftlig innen 3 år.

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren jf. § 1-9 i plan- og bygningsloven. Om innholdet i klagen vises det til forvaltningslovens § 32. Eventuell klage skal være underskrevet og sendes innen 3 uker til: Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik / post@karmoy.kommune.no

Dokumenter:

Delegert vedtak (PDF, 168 kB)

Gjeldende planbestemmelser (PDF, 837 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Plankart (PDF, 6 MB)