Forvaltningsstyret held møte onsdag 25.10.2017

Forvaltningsstyremøte.jpgBokn forvaltningstyre held møte onsdag 25.10.2017 kl. 19.00 i møterommet 1. etasje, Boknatun.

Saklista er som følgjande:

Sak nr.: Sak tittel:
Forvaltningstyret si sakliste
039/17 Godkjenning av innkalling
040/17 Godkjenning av møteprotokoll
041/17 Gnr. 16 bnr. 3 - makebytte av kai - Are.  Søknad om dispensasjon for bygging av veg og kai.
042/17 Gnr. 20 bnr. 32 - Jone Tungland - ulovleg oppført badebrygge - søknad om dispensasjon
043//17 Samlesak for delegerte saker
044/17 Samlesak for referatsaker

 

Møte er opent for publikum.  Saksdokumenta er lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget og Bokn folkebibliotek.

Innkalling med saksdokument finn du her: (PDF, 5 MB)

Møteprotokoll frå sist møte finn du her: (PDF, 139 kB)