Formannskapet held møte tysdag 7. juni 2016

Formannskapsmøte.jpgBokn formannskap held møte tysdag 7. juni 2016 kl. 19.00 i møterommet 1. etasje, Boknatun. 

Saklista er som følgjande:

Sak nr. Saktittel
Formannskapet si sakliste
051/16 Godkjenning av møtebøker frå møter 10.05.2016 og 23.05.2016
052/16 Justering av betalingssatsar på Bokn legekontor.
053/16 Rekneskap 2015
054/16 Årsmelding 2015
055/16 Oppretting av styre for Bokn bygdemuseum
056/16 Heidersmerke - midl. unnateke off.

 

Møte er opent for publikum.  Saksdokumenta er lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget og Bokn folkebibliotek.

Saksdokumenta til sak 056/16 blir lagt fram i møte.

Innkallinga til møte finn du her: (PDF, 282 kB)

Møtebok frå møte 10.05.2016 finn du her: (PDF, 836 kB)

Møatebok frå møte 23.05.2016 finn du her: (PDF, 156 kB)