Formannskapet held møte tysdag 19.09.2017

Formannskapsmøte.jpgBokn formannskap held møte tysdag 19.09.2017 kl. 18.00.  Møtestad: møterommet i 1. etasje, Boknatun. 

Saklista er som følgjande: 

Sak nr. Saktittel
formannskapet si sakliste
037/17 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 06.06.2017
038/17 Forskrift for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim i Bokn kommune
039/17 Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS - endring av selskapsavtalen.

 

Saksdokumenter er lagt ut til offentleg ettersyn i Bokn folkebibliotek og Servicetorget.  Møte er opent for publikum.

Innkalling med saksdokumenter kan du lese her: (PDF, 2 MB)

Møteprotokoll frå sist møte finn du her: (PDF, 164 kB)